Thấy CA Sóc Trăng mới bắt thêm 4 ông liên quan hoạt động ngân hàng, nghe đồn là bank của Madam Thảo hả anh em?

tctd-thay-ca-soc-trang-moi-bat-them-4-ong-lien-quan-hoat-dong-ngan-hang-nghe-don-la-bank-cua-madam-thao-ha-anh-em-1720540094.PNG
Thấy CA Sóc Trăng mới bắt thêm 4 ông liên quan hoạt động ngân hàng, nghe đồn là bank của Madam Thảo hả anh em?

Nguồn: Công an Sóc Trăng

https://congan.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=congantinhst&sid=1319&pageid=34075&catid=56874&id=389195&catname=An-ninh-trat-tu&title=Tiep-tuc-khoi-to-them-04-doi-tuong-vi-pham-quy-dinh-ve-hoat-dong-ngan-hang