Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng tại địa chỉ 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) tiếp tục bị xử phạt 12 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Ngày 23/12, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa có quyết định xử phạt nhiều phòng khám đa khoa vi phạm hành nghề khám chữa bệnh.

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng (34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị phạt 20 triệu đồng. 

Lý do, phòng khám này vi phạm nhiều lỗi như: Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng tiếp tục bị xử phạt 

Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng ở địa chỉ 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh liên tục bị phát hiện sai phạm

Cũng tại phòng Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa Nguyễn Thị Vân 2 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật. Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Được biết, đây không phải lần đầu Phòng khám Đa khoa Đinh Tiền Hoàng bị xử phạt, trước đó, trong danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh từ ngày 16/11/2022 đến ngày 18/11/2022 của Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng đã bị xử phạt 12 triệu đồng.

Cụ thể, Phòng khám này được xác định có các hành vi sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh như việc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật và không niêm yết đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đồng thời, Phạm Văn Thuận (bác sĩ chuyên khoa ngoại) được xác định có hành vi vụ lợi khi chỉ định sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Do đó, Bác sĩ Phạm Văn Thuận bị Thanh tra Sở Y tế phạt hành chính 10 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 2 tháng.

Tương tự, tại danh sách xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận khám chữa bệnh (từ ngày 31/8/2022 đến 8/9/2022), Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng số tiền 16 triệu đồng.

Cũng trong lần này, bác sĩ Phạm Văn Thuận bị xử phạt 13 triệu đồng do có các hành vi: Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì vụ lợi.

Ngoài ra, bác sĩ Phạm Văn Thuận còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.